Följdsjukdomar

Vilka sjukdomar riskerar man att drabbas av vid högt blodtryck?

I samband med att man har högt blodtryck så löper man risken av att drabbas av andra sjukdomstillstånd samt mer akuta sjukdomar. Främst så är det hjärtat och njurarna som kan drabbas, bland annat så löper man en förhöjd risk för hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Flera av de följdproblem man kan drabbas av sker till största del av att man får sämre blodtillförsel till olika vävnader och organ.

Hjärtinfarkt och hjärtsvikt

Då högt blodtryck gör att det sker en förtjockning av hjärtmuskeln så kan man därför lättare drabbas av hjärtsvikt. Åderförfettning i hjärtats blodkärl som sker med det höga blodtrycket påskyndas vilket leder till förhöjd risk för blodproppar i kärlen vilket då i sin tur kan leda till hjärtinfarkt. Vid besök hos läkare får man veta huruvida hjärtat påverkats av blodtrycket genom EKG.

Njurarna

Njursvikt är ett av de vanligaste följdproblem som man kan drabbas av vid högt blodtryck och i de värsta fallen så kan det leda till att man behöver transplantation.

Stroke

Stroke orsakas av att blodkärlen i hjärnan då det även där sker en åderförfettning och så kärlen antingen börjar blöda eller täpps igen av en blodpropp. Det är varierande hur pass kraftig stroke man får men i värsta fall kan det leda till koma och/eller dödsfall.

diabetes-777002_640

Diabetes typ II

Diabetes är egentligen ingen följdsjukdom men är bra att nämnas här då det finns en del kopplingar mellan de båda tillstånden- båda går ofta hand i hand och är riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. De uppträder ofta även med övervikt, ökad mängd blodfetter samt proteinuri (äggvita i urinet).

Sammanfattningsvis så ska det ändå nämnas att man kan göra mycket själv för att antingen förhindra att få högt blodtryck eller att minska dessa risker om man väl fått ett förhöjt blodtryck så att en konstaterad hypertoni betyder inte att man kommer att få dessa sammankopplade sjukdomar- du KAN göra något åt det, vilket vi skriver om på sidan ”Sänk ditt blodtryck”.

Förändrade/förbättrade levnadsvanor genom kost och motion bör i detta fall vara den enklaste vägen att slippa medicin. Ta kontakt med din läkare om du upplever att din mätare uppvisar siffror som överstiger de ”normala”.

Ta Tag i ditt blodtryck idag