Högt Blodtryck

Om högt blodtryck

Allt om högt blodtryck; vad som orsakar det, hur man minskar det och om andra följdsjukdomar.

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck, eller hypertoni som det också heter, är när hjärtat har svårare att pumpa ut blodet i kroppen på grund av det tryck som finns i blodkärlen. Blodkärlens väggar förtjockas och stelnar vilket bl.a. bidrar till att hjärtat måste jobba hårdare. På grund av det höga trycket så reagerar andra delar av kroppen och fler följdsjukdomar kan uppstå om man inte snabbt behandlas.

Vad orsakar det höga blodtrycket och hur upptäcker man det?

Det är väldigt vanligt med högt blodtryck, med ca en tredje del av svenska befolkningen som drabbas. Den allra största delen som drabbas är i en högre ålder men det är ofta flera faktorer som bidrar såsom genetik, stress, osunda levnadsvanor. Spridningen mellan könen är någorlunda jämn där skillnaden kan vara att det är män i yngre ålder som drabbas mer men att majoriteten av antalet i övre ålder är kvinnor.

Eftersom det är så pass vanligt är det därför viktigt att kontrollera sitt blodtryck som vuxen. I regel bör man ligga under 140/90mm Hg.

140 är här övertrycket, eller det ”systoliska” trycket, som visar på stelheten i blodkärlens väggar. Detta är viktigast att ha koll på i högre ålder då det kan visa på huruvida man kan komma att få problem.

90 är det undre trycket, det ”diastoliska”, och viktigast för de som är yngre då det troligtvis visar på sämre levnadsvanor. Ett exempel är om man konsumerar mycket alkohol.

Symtom och följder

Det är inte säkert att man har några större symtom på högt blodtryck. Vanligt är att man har lättare huvudvärk och känner trötthet vilket lika gärna kan bero på andra saker. Därför är det viktigt att kontrollera blodtrycket med viss regelbundenhet.

Följderna till högt blodtryck är att man får svårare sjukdomar som hjärtsvikt och njursvikt m.m.

Behandling

Det går att behandla högt blodtryck på flera sätt men först och främst måste en läkare konstatera det höga blodtrycket. Med högt blodtryck så ordineras man medicin för att sänka trycket. Man behöver också gå igenom levnadsvanorna då det, som tidigare nämnts, ofta bidrar till det höga blodtrycket. Läs mer om hur du sänker ditt blodtryck.

Ta tag i din hälsa idag!